Antwoorden op de vragen

Je hebt het roken van de baby's afgeremd


Het rookverbod heeft de gezondheid van baby's verbeterd, zei een onderzoeker aan de Hongaarse Academie van Wetenschappen in een recente studie.

Je hebt het roken van de baby's afgeremdEen veelvoud van maatregelen op mondiaal niveau proberen mensen te sturen naar een gezondere manier van leven, inclusief maatregelen gericht op het terugdringen van roken. Wetgeving Met de invoering van strengere regels in 2012 is roken verboden, onder meer in pubs, pubs, werkplaatsen, instellingen voor openbaar vervoer. De grootste verandering was in het geval van verkooppunten, pubs, waar roken in het verleden een zeldzame uitzondering was.Hajdu Tamбs йs Hajdu Gbbor Magyar Tudomбnyos Akadйmia kutatуja deze vizsgбlta kйt om mikйnt beïnvloedde de dohбnyzбs korlбtozбsa de vendйglбtуiparban dolgozу nхk kinderen szьletйskori egйszsйgйre.A felszolgбlуkйnt, pincйrkйnt dolgozу nхk ъjszьlцttjeinek egйszsйgi mutatуiban de szigorнtбs elхtti йs utбni idхszak kцzцtt bekцvetkezх vбltozбst hasonlнtottбk цssze controlegroep hasonlу data. De controlegroep bestond uit pasgeborenen die werkzaam zijn in de detailhandel en de dienstensector (bijv. Winkelmedewerkers, kassiers, kappers, schoonheidsspecialisten). De laatste moeders werkten niet alleen na de wetswijziging, maar ook in de rookvrije werkomgeving tijdens de zwangerschap, maar hun andere eigenschappen verschilden niet significant aanzienlijk verbeterde de gezondheid van de pasgeborenen van de getroffen moeders. Tцbbek kцzцtt nхtt de бtlagos szьletйsi sъly, csцkkent lage szьletйsi sъlyъ ъjszьlцttek (onder 2500 g) йs koraszьlцttek arбnya, tovбbbб de csecsemхhalбlozбs esйlye verlagen lett.A szьletйskori egйszsйgnek zijn jelentхs mйrtйkы hosszъ tбvъ hatбsai, ezйrt de dohбnyzбsi verbieden йrintett ъjszьlцttek kйsхbbi U kunt ook uw leven ten goede komen.
  • De zonen van rokerige vaders hebben 50 procent minder sperma
  • Heb je een zwangere moeder, een astma-kind?
  • Roken heeft tot 30 jaar effect op ons DNA