Anders

Een kind geboren vóór juni telde niet


Alleen kinderen die na juni 2019 zijn geboren, ontvangen het verhoogde bedrag, dus duizenden gezinnen ontvangen geen $ 3 miljoen.

Een kind geboren vóór juni telde nietIn het Family Action Plan geeft de staat desgevraagd een specifiek bedrag vrij van de Family Mortgage Loan. Volgens de wet kunt u na 2018 $ 1 miljard aanvragen op uw derde kind, maar deze maand kunt u korting aanvragen op uw tweede kind en $ 4 miljoen op uw derde kind. volgens de in het voorjaar gepubliceerde wet - maar pas vanaf juli - gezinnen met drie of meer kinderen die voldoen aan de nieuwe verordening, maar al 4 aanvragen hebben ingediend of ingediend, kцzцtti цsszegre. Degenen die het verzoekschrift nog niet hadden ingediend, konden er echter op rekenen krachtens het regeringsbesluit van maart. Hij ziet dit als veel discriminatie. Ze wendden zich tot de afdeling, maar de koffer stopte niet. Emmi gaf een juridische verduidelijking voordat ze in werking trad en legde uit dat pas na de kinderen die na juni 2019 waren, het verhoogde bedrag zou zijn. Verzoekschriften die vóór juli tijdens de zwangerschap werden ingediend, komen ook in aanmerking voor de uitkering, op voorwaarde dat de baby wordt geboren nadat het besluit van kracht wordt.
  • Hij verloor miljoenen die eerder werden geboren
  • Ik heb voor de babylening gestemd, hier zijn de details
  • Als de baby niet komt, moet je miljoenen terugbetalen