Anders

Petnciou begon met de certificaten van verschillende ouders


Incompatibel medisch schoolcertificatiesysteem volgens kinderartsen, er zijn verzoekschriften ingediend om de wet te veranderen.

Online verzoekschriften zijn meer dan 10.000 waard. Volgens kinderartsen kan de relevante wetgeving niet worden nageleefd en moet deze worden gewijzigd. Het doel zou zijn dat ouders meer dagen op elke school certificeren en geen medische certificering hoeven te vragen voor een eenvoudige ziekte (bijv. Ntha).Petnciou werd ingeschakeld om de ouders meer dagen te geven om te rechtvaardigen Het huidige systeem legt een zware last op artsen omdat het kostbare tijd uit werkelijke patiëntenzorg haalt na een besteltijd van 30-40 procent, zei hij. Tord Danny kinderarts op de Informatieschool en merkt op dat dit ook een zorg voor ouders is. Om te rechtvaardigen hoeveel dagen een ouder kan rechtvaardigen, reguleert de school het binnen haar eigen grenzen. De wet vereist immers niet dat een ouder rechtvaardigt hoeveel dagen een kind kan rechtvaardigen, alleen dat elke ziekte en de duur ervan door een arts moeten worden gecertificeerd. De specialist noemde het ook terug dat ze, in tegenstelling tot ouders en opvoeders, niet weten of het kind echt op school zit, dus moeten ze rechtvaardigen wat de ouder zegt. Het probleem is volgens de kinderarts dat en onderstreping is een taalgrens die een goede indicatie is dat er een maatschappelijke behoefte aan verandering is.
  • Geen tekort meer vanwege het verhoogde ouderlijk certificaatkader
  • Waarom geeft de ouder geen certificaat?
  • Szllii-verificatie: laten we het systeem repareren!