Anders

Hoe geef je om stamcellen?


Ik betaalde het, nam het, nam het, maar hoe nu? Wat gebeurt er met stamcellen totdat ze worden gebruikt?


De set wordt verzonden naar een extern laboratorium onderhevig aan strenge veiligheidsnormen, met behulp van de modernste procedures voor verwerking van cellen en cellen, erkend door de Europese Unie. In het Centrale Laboratorium wordt de verwerking van het monster onmiddellijk gestaakt en wordt het monster onmiddellijk na aankomst lange tijd opgeslagen. Het werk wordt gedaan in een laboratorium met een 24-uurs beveiligingssysteem. Het monster wordt verwerkt en opgeslagen op een gesloten, ultrasteriele manier, in overeenstemming met de hoogste internationale kwaliteitsnormen. Alleen bevoegd personeel mag het lab betreden. Om veiligheidsredenen wordt de omgeving de hele dag door bewaakt.

Wat zit erin?

De bloedtestroutine wordt gebruikt om de mogelijkheid van besmetting van het monster uit te sluiten. Het resultaat van de test kan met absolute zekerheid uitsluiten dat het monster is geïnfecteerd met HIV, syfilis, cytomegalovirus, Hepatitis B of Hepatitis C. Wanneer een genitief wordt verwerkt, wordt deze aan meerdere onderzoeken onderworpen. Onderzoek naar struma of besmetting en test op levensvatbaarheid van stamcellen. Verdere vragen worden alleen gesteld op verzoek en toestemming van de klant. Bij elk genomen monster wordt een testmonster (zogenaamde testeenheid) opgeslagen. Stamcellen worden niet vrijgegeven zonder de uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar van het specimen of zijn / haar vertegenwoordiger.

Wie is het patroon?

Tot het kind de leeftijd van de voogdij bereikt, hebben de voogdouders controle over het patroon. Na de leeftijd van grootvader heeft het kind het recht om erover te beschikken. Voor elk directioneel gebruik van het monster is de uitdrukkelijke toestemming van de stamcelhouder of zijn / haar wettelijke vertegenwoordiger vereist.


Video: Stamceldonatie: zo werkt het - RTL NIEUWS (Juni- 2021).