Antwoorden op de vragen

Van concept tot begin


Het wonder ... Want hoe kunnen we het onvoorstelbare feit noemen dat twee cellen zich verenigen om een ​​nieuw leven te creëren?

Van concept tot begin

Nieuw leven werd gevestigd en er werd een hechte relatie gelegd tussen moeder en foetus in anatomische zin. De daaropvolgende periode is de embryonale of alomtegenwoordige de belangrijkste periode van intra-uteriene ontwikkeling. Niets toont meer de betekenis ervan dan de opkomst van nieuwe levensorganen en orgaansystemen. Ontwikkeling in dit stadium wordt bepaald door de kwaliteit, dat wil zeggen de intensiteit en vorm van de toekomstige baarmoeder, cellen worden snel gedifferentieerd en ontwikkelen zich tot weefsels en organen.

Het eerste trimester

Deze periode, die loopt van de eerste dag van de laatste menstruatie tot week 12, embryonale ontwikkelingsleeftijd nevezzьk. Als we de zwangerschap in drieën (trimesters) verdelen, kan dit worden overwogen voor het eerste derde. De waarheid van de wereld is nog niet duidelijk, omdat de grootte van het nest nog niet het niveau bereikt dat gemakkelijk door anderen kan worden waargenomen. en, in alle opzichten, zorgen voor een goede groei en ontwikkeling. Na rijping is de ontwikkeling een bevrucht ei dat op een braam lijkt met geleidelijke structurele structurele voorkeur folytatуdik. Een deel van de ingebedde blaas is in de richting van de ontwikkeling van de onderste flap, terwijl een ander deel de eerste stap is in de embryonale ontwikkeling. Embryonale knoopvorming vordert in richting. braamschijven resulteren in vorming. Deze schijven vormen de basis voor de ontwikkeling van de individuele orgelsystemen naarmate ze evolueren. Hбrom plaat: de kьltakarу het zenuwstelsel jelentхs rйsze fejlхdйsйnek alapjбt jelentх ectoderm, het kцtхszцveti systeem alapjбt jelentх mesoderm, йs de belsх organen fejlхdйsйnek irбnyбt kijelцlх endoderm dat mennyisйgi tovбbbi fejlхdйs, differenciбlуdбs, minхsйgi йs kleine rйszben бtalakulбs rйvйn de embriу testйnek kialakulбsбt lehetхvй Dit zal resulteren in de transformatie van deze schijven vorming van het embryonale lichaam, die al herkenbaar is in de zesde tot zevende week na de laatste menagerie. De lichaamsverhoudingen van het embryo zijn echter vrij ongebruikelijk in vergelijking met de lagere lichaamsverhoudingen: de kop is relatief groot en de grootte van de afzonderlijke organen kan nog steeds de indruk van onbalans geven.

Afmetingen zijn absurd

De grootte van het embryo in dit ontwikkelingsstadium wordt goed gemeten door echografie. Vooral jij. Hoogtemeting Uitvoering: de afstand van de staart van het embryo kan eenvoudig en nauwkeurig worden gemeten. Met behulp van zwangerschap is het mogelijk om de hoogte van een bepaalde zwangerschap nauwkeurig te bepalen, dus een goed geconstrueerde tafel kan of vanwege de onregelmatige aard van de cyclus, trad kraken op op een tijdstip dat moeilijk te berekenen was. Het toevoegen van 6,5 aan de lengte in centimeters zorgt voor een snelle schatting van de zwangerschap. Individuele orgaansystemen evolueren met verschillende gradaties van tijd en intensiteit. Onderzoek naar vroege zwangerschap is nu bekend als voldoende nauwkeurig ontwikkelingstijd van sommige orgelsystemen. De praktische betekenis hiervan is ъn. het definiëren van een kritieke periode. De ontwikkeling van individuele organen en orgaansystemen is een zeer delicaat, succulent proces, dat op een impactvolle manier kan leiden tot pathologische ontwikkeling. Een kritieke periode wordt de meest delicate, de meest intensieve periode van ontwikkelingsverandering in kwaliteit genoemd. De meest gevaarlijke tijd vanuit dit oogpunt zwangerschap 5-8. week. Dit is wanneer het meeste orgaansysteem zich ontwikkelt, in welk geval bijvoorbeeld de grootste zorg nodig is bepaalde medicijnen mogen niet worden ingenomen. Daarom is het van essentieel belang dat de aanstaande moeder de gebruiksaanwijzing leest: "Het eerste trimester van de zwangerschap mag alleen worden gebruikt met een zorgvuldige afweging van risico's". Hoewel is aangetoond dat zeer weinig geneesmiddelen een foetaal effect hebben, is voorzichtigheid geboden: de bemiddelaar moet een arts raadplegen voordat hij medicatie toepast.

Zwangerschap kan worden onderzocht met echografie

De ontwikkeling van organen kan worden herleid tot de zeer vroege stadia van de zwangerschap met behulp van echografie. De pulsatie van het hart is zichtbaar vanaf de 5e week, de ontwikkeling van de ledematen kan worden waargenomen na de 7e week. Er zijn ook enkele ernstige ontwikkelingsafwijkingen felismerhetхk echografie en ervaren onderzoeken kunnen geschikt zijn. De echografie-onderzoeken die het vaakst tijdens deze zwangerschap worden uitgevoerd, worden op de vagina uitgevoerd (TVS - transvaginale echografie: echografie op de vagina). Het eerste derde deel is ook de meest actieve periode van natuurlijke selectie. 15 tot 18 procent van de erkende zwangerschappen eindigt op deze leeftijd met spontane abortus. De redenen zijn ъn. het kan niet worden herkend in sporadische gevallen, het is alleen nodig voor onderzoek in het geval van gewende, terugkerende (drie of meer) abortussen. Miskraam is een triest en zeer onaangenaam fenomeen, maar door natuurlijke selectie is het een cruciaal proces om de geboorte van ernstig zieke foetussen te voorkomen.

Maglхmaguge 5,5 cent

Een derde van de zwangere vrouwen is bijna een derde vйrezgetйst tijdens het eerste trimester van de zwangerschap. De meest voorkomende vorm van bloeden is leer van de lindeboom wordt verhoogd kцvetkezmйnye. Dit proces geneest spontaan in een aanzienlijk deel van de gevallen, maar kan ook leiden tot een miskraam met verhoogde mailing. Bloed tijdens alle zwangerschappen vereist onmiddellijk medisch onderzoek, maar in de vroege zwangerschap is er geen therapeutische optie om de zwangerschap te handhaven.De enige aanbevolen behandeling is rust, observatie. Als gevolg hiervan neigt het bloeden af ​​te nemen en stopt het wanneer de toename van het bloeden wordt gedetecteerd, zodat de kans op een spontane abortus van de zwangerschap aanzienlijk toeneemt. Verschillende hormoonspiegels en de werkzaamheid van geneesmiddelen zijn niet bewezen, en bovendien kunnen deze therapeutische pogingen het voorkomen van ernstig zieke foetussen voorkomen door natuurlijke selectie te voorkomen. Lengte ca. 9-10 cm, hoogte 5,5 cm, zijn vorm, zijn organen zijn volledig herkenbaar, menselijk. De volgende fasen van zijn hele leven worden beslissend gekenmerkt door de groei en groei van kwantiteit.
  • Ontwikkeling van de foetus in 4 minuten
  • Waar komen we vandaan?
  • Wat is er binnen aan de hand? - Van ei tot foetus


Video: The Beginning of Everything -- The Big Bang (Mei 2021).