Hoofdsectie

Psychologische planning van gezinsplanning


Familiefraude is een grote taak in het leven van elke persoon, ongeacht hoeveel ze erin geloven. Meestal kunnen we horen over de existentiële en medische aandoeningen, maar net zo belangrijk voor de ontwikkeling van een gezond gezin is psychologische gezondheid.

Er wordt een nieuw gezin geboren

Het begrip familie is in de afgelopen eeuw veel veranderd. Het vorige multi-generatie gezin dat grootouders, ouders en kinderen samenwoonden, is vervangen door een nucleair gezin met twee generaties, ouders en hun kinderen. Het creëren van een gezin heeft ook een kind nodig, wat betekent dat met de geboorte van het eerste kind een nieuw gezin wordt geboren. Dit betekent in veel opzichten grote veranderingen voor het paar. Het meest opvallende is dat de nieuwkomer aandacht en zorg, zorg en verzorging nodig heeft, die elke nieuwe ouder moet oefenen.
Minder opvallende, maar minstens even belangrijke transformaties in de gezinsstructuur vinden plaats. Volwassenen moeten leren om de rollen van ouders en moeders, dat wil zeggen moeder en vader, te matchen in hun rol als mannen en vrouwen, en deze combineren om ervoor te zorgen dat noch de ene noch de andere een rol speelt. Dit is een heel moeilijke taak, die kan worden afgelokt door de familie cheaters. Zoals met alle moeilijke taken, is het echter mogelijk om je hierop voor te bereiden, niet alleen door te kijken naar de financiële uitdagingen van op familie gebaseerde infanterie en de medische omstandigheden van de bevalling, maar ook door te accepteren dat hetzelfde geldt voor een gezin.

Harmonieuze relatie, harmonieus gezin

Coherentie, synchroniciteit van interactie tussen de leden van een paar, is wat bepalend is voor de kwaliteit van onze relatie. Dit geldt voor relaties met collega's, vrienden, maar ook voor ouder-kindrelaties en relaties. Het is het laatste, dat wil zeggen de harmonie van de relatie, die per definitie de basisvoorwaarde is voor het latere evenwichtige gezinsleven. Natuurlijk vraagt ​​u zich terecht af hoe de harmonische aard van een relatie kan worden bepaald. Aan de andere kant is het relatief moeilijk voor een vreemde om dit te overwinnen, maar het is een geluk voor iemand die iets wil zeggen over hun relatie, omdat hij of zij ernaar luistert. Onderzoek heeft aangetoond dat wanneer ik veel interactie met een paar geniet, ze zich gelukkig voelen en dat geluk en gezond verstand nodig zijn om op elkaar af te stemmen.
Op een meer directe manier is het echter mogelijk om te formuleren wat een paar geschikt maakt voor een gezin. De resultaten van recente enquêtes suggereren dat het belangrijkste element van langdurige of op familie gebaseerde relaties het diepe vertrouwen tussen het paar is. Vertrouwen, als de basis van alle menselijke relaties, is tegenwoordig nog belangrijker vanwege de snelle veranderingen in de samenleving en de relatief betere existentiële omstandigheden die eraan voorafgingen. Met andere woorden, misschien is nog meer vertrouwen nodig voordat een paar gerechtvaardigd is zichzelf te bedriegen. Veel vertrouwen zorgt voor wederzijdse acceptatie en ondersteuning, maar er zijn ook belangrijke factoren die de gelijkenis van denken en gedrag bepalen.
Misleiding wordt ook mogelijk gemaakt door het gepolijste beeld van sociale echtelijke relaties en relaties, die bepalen welk soort misleidingsmodel in het hoofd. Als dit wederzijds is, belemmert het niet, maar hoe groter de verschillen, de verzoening van het gezinsmodel vereist meer macht en soms meer compromis dat op een gegeven moment niet kan worden volgehouden. Vele malen kunnen de religieuze grondslagen van religieuze maar verschillende geloven niet worden gerechtvaardigd. Net als bij het gezinsmodel is het ook belangrijk dat waarden overeenkomsten en middelpunten hebben. Waarden bepalen wat belangrijk is en wat minder belangrijk is voor een bepaalde persoon, dat wil zeggen, het coördineert het langetermijnleven. Ook hier voorspellen de grote verschillen dat er problemen kunnen zijn met de relatie en de toekomst van het gezin, die kunnen worden opgelost door een gebrek aan vertrouwen, maar niet voor lang. De oplossing hier is gelukkig alleen voor de hand liggend. Discussies tussen familieleden helpen om te verduidelijken wie en waarom belangrijk zijn, wat leidt tot een consensus die verschillen kan oplossen die kunnen voortvloeien uit verschillen in waarden.

Familie stichting is een verantwoordelijkheid

Familiestichting is een grote verantwoordelijkheid, niet alleen in materiële en medische termen, maar ook in psychologische termen. In het voorgaande zijn enkele niet vaak genoemde aspecten geïntroduceerd die samen bepalen wat psychologische volwassenheid of verantwoordelijkheid kan worden genoemd. Dit zijn de voorwaarden, als we het gezin serieus nemen, maar ze zijn noodzakelijker voor het geluk van de kinderen, wat we allemaal waarderen.


Video: Kind en Gezin: Mogelijke reacties bij kinderen na een crisis (Oktober 2021).