Anders

De handige test: een veilige oplossing voor het screenen op afwijkingen We kunnen de 10e week van voorspelbaarheid doen


De Nifty-test is een van de toonaangevende genetische screeningstests ter wereld, die al in de 10e week van de zwangerschap kan worden uitgevoerd en bepaalde genetische afwijkingen kan identificeren.

Handige test: een veilige oplossing voor het wegfilteren van afwijkingenHet is volkomen veilig en betrouwbaar en biedt nauwkeurigere resultaten dan normale procedures. De handige test (niet-invasieve foetale trisomietest) filtert bloed van de moeder op mogelijke genetische afwijkingen. De test vereist slechts een paar ml moederbloed, geen noodzaak om de foetus te "rommelen", geen behoefte aan monsters van foetale cellen, als resultaat van andere "invasieve" genetische tests (geen chorion, het risico op complicaties of het risico op een miskraam.
De test toont aan dat dit vroeg in week 10 van de zwangerschap kan worden gedaan. Genetische afwijkingen worden geëlimineerd bij snelheden boven 99,5 procent en vals-positieve snelheden zijn minder dan 0,1 procent (bijvoorbeeld, de foetale lendenafstand is 3 tot 60 procent). Meestal hoef je niet lang te wachten op de resultaten U ontvangt het binnen 10 dagen deze moeders.
De Nifty-test kan genetische afwijkingen detecteren, zoals Down, Edwards en Patau-syndroom, staarziekte, cri du chat, cri du chat, cystische koorts en ziekten die een significante invloed hebben op de kwaliteit van leven en ontwikkeling.
De handige test beval moeders ouder dan 35 jaar aan die een zwangerschap hadden met een foetale trisomie (d.w.z. een foetale genetische aandoening, een chromosoomafwijking) . Ook aanbevolen voor mensen wier eerste of tweede trimesteronderzoek wijst op een hoog risico op chromosomale afwijkingen. Omdat de De handige test is zeer veilig en kan worden gebruikt door mensen die invasief zijn vanwege het verhoogde risico op een miskraam, die kunstmatig zijn geïnsemineerd, of die meerdere spontane abortussen hebben gehad. De test kan met succes worden gebruikt in het geval van tweelingzwangerschappen en na de 12e week van de zwangerschap kan het geslacht van de foetus worden bepaald met een nauwkeurigheid van 98 procent.

In zeer zeldzame gevallen kan de test niet worden aanbevolen, bijvoorbeeld als de moeder eerder een bloedtransfusie heeft ontvangen, orgaantransplantatie heeft ondergaan of stamceltherapie heeft ondergaan, wat resulteert in het verlies van vreemd DNA. Als de zogenaamde combinatietest een bijzonder grote kans heeft op enige chromosomale afwijking, wordt de handige test niet aanbevolen, in welk geval een invasieve maar diagnostische test (bijv. CVS) snellere resultaten oplevert.
De prijs van de Nifty-test ligt rond de 190.000 HUF en kan op veel plaatsen in Hongarije worden verkregen, zoals in Boedapest en in grotere steden zoals Debrecen, Eger, Szeged, Szekesfeyrvron en Szolnok.

1125 Budapest, Zalatnai utca 2
Login: (+36 1) 580-8600
www.gendiagnosztika.hu