Anders

Vaccinaties tegen pneumococcus


Neumokokkenkanker kan ook mensen met een immuunsysteem treffen, maar het is vooral gevaarlijk bij patiënten met een verminderde immuunfunctie, hartaandoeningen en metabole aandoeningen.

Waarom is vaccinatie tegen pneumococcus nodig?

Het heeft meer dan negentig serotypes pneumokokken (Streptococcus pneumoniae) is een veel voorkomende oorzaak van etterende longontsteking, in sommige gevallen fatale etterende meningitis, ernstige longontsteking, pleuritis.

Wat moet u weten over vaccin?

In de handel verkrijgbare, niet-geconjugeerde vaccins bevatten de meest voorkomende 23 humane serotype polysaccharide-antigenen die verantwoordelijk zijn voor de ziekte van de mens. Voor betere antigene activiteit worden polysaccharide-antigenen geconjugeerd met het wit van een andere bacterie.
Het wordt aanbevolen om te blussen 50 jaar oud, mensen met een leveraandoening, mensen met dementie of hartaandoeningen, mensen met orgaanziekten, mensen met diabetes, mensen met chronische hartaandoeningen, mensen met diabetes,
Patiënten die zijn gepland voor (om welke reden dan ook) zijn gepland om noodvaccinatie te ondergaan tegen pneumokokkenchirurgie.

Vaccinatie tegen pneumococcus

Wat zijn de contra-indicaties, mogelijke bijwerkingen?

Niet ook vaccineren bij acute, febriele ziekte oltуanyag bekend voor elk ingrediënt in allergie. De meest gemelde bijwerkingen zijn koorts, lokale reacties, huidaandoeningen.