Aanbevelingen

Steeds meer lobbyen voor een brede introductie van telewerken


Arbeidsmarktdeskundigen zijn het erover eens dat het creëren van de mogelijkheid om thuis te werken aanzienlijke voordelen kan opleveren, niet alleen voor de werkplek, maar ook voor de werkgever.