Hoofdsectie

Het is een geweldige familie


Ondanks het werk en de waardering voor recreatieve activiteiten, brengen we de meest aangename minuten met u door. In een gezinsleven zijn er echter slechtere tijden waarmee we moeten omgaan om de harmonie te herstellen.

Het is een geweldige familie

Taken van het gezin

Als we het gezin horen, hebben we bijna allemaal hetzelfde beeld in onze ogen, een gemeenschap van ouders en kinderen, wier leden door bloed zijn gebonden. noch zie je er goed uit de familie lijn. Helaas kennen we allemaal eenzame of slecht functionerende gezinnen waar de touwen van de bar worden gegeven, maar laten we niet zeggen dat ze een echte familie zijn. Dit vereist ook een sterke emotionele band tussen de familieleden, zodat ze een echte boodschap kunnen tonen, wat betekent dat de familie een stevige greep op zijn leden heeft. Hieruit blijkt duidelijk dat de familie een biologische en economische rol te spelen heeft ook met een psychologische taak Het heeft. Daarom is het vooral belangrijk voor een peuter.

Rollen in het gezin

Elk gezin bestaat op veel manieren uit de band van verschillende mensen. Hierdoor zit je misschien binnen de familie verschillende rollen te vormen. Rollen laten ons meestal van tevoren weten wat het andere gezinslid verwacht, maar ze veroorzaken vaak problemen wanneer het gezin en zijn leden veranderen. Een eerste baby-opvoedend paar moet leren dat ze niet alleen naar elkaar kijken, maar ook kinderen krijgen, dat wil zeggen moeder en vader, maar helaas zijn deze nieuwe rollen exclusief. Langzaam zien de leden van het paar elkaar niet als mannen en vrouwen, hoewel de belangrijkste taak van deze periode is om de rol van de ouder in harmonie te brengen met de rol van partner of echtgenoot. Om dit te doen, moet je niet alleen een nieuwkomer kunnen zijn, maar ook aan elkaar op dezelfde manier, anderen dezelfde zorg geven als voorheen. Naarmate een kleine baby groeit, veranderen zijn behoeften. Naarmate ze actiever wordt, raakt haar vader meer betrokken bij het ouderschap. Dit kan een bron van conflicten zijn wanneer ouders beginnen te concurreren met de aandacht van hun peuter of, integendeel, vader trekt zich terug uit het spel met betrekking tot vermoeidheid. In dit geval is het een goed idee om onze houding te veranderen en met uw paar te bespreken dat de kleine moeder en vader het allebei nodig hebben, dus het is het beste om ze handelen er allebei mee.In dezelfde periode, wanneer kinderen twee of drie jaar oud zijn, beginnen ouders vaak aan een klein zusje te denken. Veel drie-jarigen zouden het ideaal vinden om te zeggen dat het niet te groot of te klein is, maar vanuit psychologisch oogpunt lijkt niet verifieerbaar te zijn.Kinderen van drie jaar oud beschouwen hun nieuwe broer of zus vaak als een verraderlijke persoon die hun ouders afleidt, ook al zou een éénjarige het niet begrijpen, hij zou er een beetje uit moeten zien en voelen. Hoe dan ook, vroeg of laat zijn er veel gezinnen die een rollen herbouwen igйnyli. De eerstgeborene moet leren dat zij niet de enige zijn, en de ouders moeten leren hoe ze te verdelen zodat ze allemaal op de zaailingen kunnen letten. Dit kan problemen veroorzaken tijdens een overgangsperiode, maar als het eerste kind ervan op de hoogte wordt gebracht dat hij of zij niet minder belangrijk is geworden dan voorheen en de ouders de taken onderling verdelen, kan het gezin deze verandering stoppen.

Het effect van familie op het kind

Gezinnen voor jonge kinderen zijn de primaire ruimte voor het leren van nieuwe dingen, ontwikkelen, omgaan met en omgaan met andere mensen. Om deze redenen speelt het vandaag dezelfde rol als in de pre-moderne tijd. Familie-evenementen en gedrag in het gezin pйldaйrtйkыek, omdat ze je een voorbeeld geven van de latere personificatie van wat goed en wat fout is. Daarom is het belangrijk dat ouders conflicten in het gezin met elkaar bespreken, maar ook met hun kinderen en kinderen wanneer dat nodig is, zodat dit prachtige gezin altijd in harmonie is.