Hoofdsectie

Wanneer kinderen het risico lopen op bevriezing


Verkoudheid is een terugkerend moment in het leven van een kind, maar ze kunnen een bron van longontsteking zijn voor de bovenste luchtwegen.

de kindergeneeskunde De studie gepresenteerd in het nummer van 13 januari probeerde aan te geven wanneer rhinovirus-infectie (traditionele verkoudheid) met groter risico. Sommige jonge kinderen zijn besmet ontsteking van de catarre, of longontsteking kan een bron zijn. Jonny Yokosawa en collega's aan de Universiteit van Uberlandia, Brazilië, bestudeerden 434 kinderen jonger dan zeven jaar, die medisch advies zochten.Er waren 31 gevallen in de studiegroep rhinovнrus, het spectrum van symptomen varieerde van mild tot ernstig, met incidenteel piepende ademhaling, ernstige aarzeling en hoest. De analyse suggereerde dat de ernst van de symptomen verband hield met andere factoren, zoals vroeggeboorte, szнvbetegsйggelof astma. Het artikel wijst gezondheidswerkers als ouders erop dat er meer aandacht nodig is voor deze kinderen.
Bovendien was een ander virus aanwezig in 42 procent van de gevallen van rhinovirus. Onder co-infecties is het RSVmoet worden benadrukt, wat ook koude symptomen veroorzaakt. Als RSV aanwezig is, kan een ernstiger verloop van de ziekte worden verwacht.