Aanbevelingen

Het grootste kinderongeval gebeurt buiten


De meeste kinderongevallen gebeuren buiten, dus de veiligheid van kinderen moet in de zomer zorgvuldiger worden gecontroleerd dan normaal, zei de voorzitter van de Home Pediatricians Association.

Gyula Gyorgy Púta vestigde de aandacht op het huidige kanaal M1 dat het voorkomen van ongevallen in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de ouders is en hun kinderen over gevaarlijke situaties kan informeren door adequate informatie te verstrekken. Volgens de voorzitter van de vereniging vormen waterongevallen een groot gevaar in de zomer, maar daarnaast komen ouderwetse doden en ongevallen veel voor.Na een ongeluk waarbij een kind zwaar valt, is het de moeite waard om het in de gaten te houden, zelfs als het geen ernstig letsel veroorzaakt. Symptomen van mildere cerebrale parese, zoals hoofdpijn, visuele stoornissen en misselijkheid, zijn minder ernstig. Volgens Gyorgy Poet is het mogelijk ernstige cerebrale parese als een regenval valt: Onmiddellijk overnemen naar de afdeling spoedeisende hulp.Forrбs: MTI