Hoofdsectie

Ommekeer: moet dringend de inenting verhogen


In lijn met de toename van buiggevallen hebben de Wetenschappelijke Raad van de Europese Academies en de Vereniging van Europese Medische Academies hun herziene voorstellen in tien punten opgesomd.

Omdat het aantal bochten in heel Europa verbazingwekkend is toegenomen - volgens een recent rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) In 2017 was het aantal geregistreerde zaken tweemaal zoveel als in 2016 - bovendien, aangezien er een dringende behoefte is om nieuwe vaccins tegen andere ziekten te ontwikkelen, heeft de Europese Commissie een stappenplan "Versterkte samenwerking met te voorkomen patiënten" ontwikkeld. De Commissie streeft ernaar om medio 2018 een routekaart voor te leggen met een voorstel dat de Europese Raad met dezelfde titel zou goedkeuren. De meest recente beoordelingen van het curriculum zijn afkomstig van de European Academies Scientific Advisory Board (EASAC) en de European Academy of Medical Association (FEAM). Het verzoek van de Emergency Responders is volgens elke organisatie een van de problemen die onmiddellijk moeten worden aangepakt, en daarom worden suggesties gedaan voor een volledige herziening van het schema. EASAC- en FEAM-aanbevelingen hebben betrekking op vaccinwaarde, wantrouwen tegenover gevaccineerden, beschikbaarheid van vaccin en ontwikkeling van nieuwe vaccins.Verhoog de inenting om huisdieren te stoppen De routekaart concludeert dat recente hoekstenen in de EU dit aangeven ernstige problemen met vaccinatie binnen de Unie, vooral omdat buigen een ernstige, mogelijk fatale kinderziekte is die wordt voorkomen door effectieve vaccinatie. Het is ook egyйrtelmы dat lage mйrtйkы бtoltottsбg veszйlyeztetheti vйdettsйgйt kinderen (of serdьlхk йs felnхttek) tegen mбs, szintйn vйdхoltбssal elkerьlhetх maar veszйlyesebb kцzegйszsйgьgyi problйmбt jelentх betegsйgekkel ook (bijv. Gyermekbйnulбs, torokgyнk, rubella, szamбrkцhцgйs, B tнpusъ Haemophilus influenzae, pneumokokken- en meningokokkeninfecties). Het kan niet worden benadrukt dat, ondanks de beschikbaarheid van noodvaccins, het vaccinatieniveau bij kinderen aanzienlijk hoger is dan in de EU-lidstaten. De redenen hiervoor zijn onduidelijk. Er zijn complexe en verschillende factoren op de achtergrond, die van lidstaat tot lidstaat verschillen en die in elke lidstaat moeten worden geïdentificeerd om de vaccinatiegraad te verbeteren. Voor dit doel lijken de Tailoring Immunization Programs (TIPS) ontwikkeld door de WHO het meest geschikt. Volgens de maker van het curriculum, meer het zou tijd zijn om een ​​EU-vaccinboek te maken en te registreren Het feit dat jonge kinderen in Europa en over de hele wereld worden gevaccineerd, is ook vooral te wijten aan het feit dat steeds meer mensen ervoor kiezen om zichzelf of hun kinderen niet te vaccineren. Beslissingen kunnen om verschillende redenen worden herleid.
 • Vaccingidsen 'wijzen de mogelijkheid van vaccinaties koppig af' en verwijzen vaak naar toeval bij vaccinaties.
 • Antivaccins weigeren ook vaccins, maar zijn bereid rekening te houden met de beschikbare informatie. Minder mensen geloven in complottheorieën.
 • Vaccinsceptici maken zich zorgen over vaccinaties, maar ze worden niet consequent afgewezen.
De eliminatie van elke groep vereist een andere strategie. Eerst en vooral moet de nadruk natuurlijk liggen op anti-vaccin en vaccin-sceptici, maar er moet ook rekening mee worden gehouden dat leden van een uitgebreide groep gevaccineerden kunnen het denken van de andere twee groepen beïnvloeden door middel van herinneringshulpmiddelen. Volgens het schema de belangrijkste verdere doelen zijn de perfectie van reeds bestaande vaccins en de ontwikkeling van vaccins tegen verdere infectieziekten.

Professionele suggesties voor het verbeteren van vaccinatietekens

 • We moeten de redenen voor de daling van het aantal vaccins in de EU onderzoeken, zodat voor elke lidstaat oplossingen op maat kunnen worden voorgesteld. Het WHO TIPS-programma kan hiervoor nuttig zijn.
 • Er moet een Europees vaccinboek en -register worden aangemaakt.
 • Opgemerkt moet worden dat individuele vaccins vanuit gezondheidsoogpunt niet even belangrijk zijn. Er moet een prioriteitsvolgorde worden gedefinieerd.
 • Het is ook belangrijk om te blijven investeren in onderzoek en ontwikkeling om ervoor te zorgen dat toekomstige vaccins veilig en effectief zijn.
 • Om het probleem van vaccinatie aan te pakken, is het belangrijk te erkennen dat er een verschil in aanpak bestaat tussen vaccinbeschermers, vaccin-sceptici en vaccin-sceptici. Met behulp van de sociale wetenschappen moeten strategieën worden ontwikkeld om vaccinafstoting bij gevaccineerden en vaccin-sceptici te verminderen.
 • Er moet een monitoringsysteem worden ontwikkeld om vaccingebrek te voorkomen en de vaccinproductie op Europees niveau moet worden versterkt, met strikte Europese kwaliteitsborging in het achterhoofd.
 • Vragen over BCG-vaccinatie bij kinderen moeten opnieuw worden bekeken: vaccinatie biedt geen langdurige bescherming tegen tuberculose en heeft momenteel wereldwijd een ernstig tekort.
 • Vaccinatieschema's moeten worden herzien en geoptimaliseerd voor immunisaties die tekortschieten.
 • Prioriteit moet worden gegeven aan die vaccinaties die moeten worden geperfectioneerd.
 • Prioriteit moet worden gegeven aan die vaccinaties die het meest nodig zijn.
Ook het lezen waard:
 • We zouden ouders tegen vaccinatie overwegen
 • Nieuwe verplichte vaccins aan de horizon
 • Meer en meer kinderen krijgen bescherming in de wereld


Video: DON'T PANIC Hans Rosling showing the facts about population (Juli- 2021).