Antwoorden op de vragen

Feestdagen zijn de eerste juli in gezondheid


In de toekomst zal 1 juli een officiële feestdag over gezondheid zijn, met veel meer recepten en apotheken die op vrijdag worden verwacht.

De egйszsйgьgyйrt felelхs бllamtitkбrsбg csьtцrtцkцn hнvta verzonden onder de aandacht van MTI aanbod kцzlemйnyйben dat egйszsйgьgyi dolgozуk munkбjбnak elismerйsйre de tбrca kezdemйnyezйsйre йvtхl jъlius's Day, de dag van de Semmelweis-dag munkaszьneti egйszsйgьgyi dolgozуk йs egйszsйgьgyben dolgozуk szбmбra. De wet voorziet in werkgerelateerde dagen voor werknemers die te maken hebben met werk - werk of publiek - juridische relaties. Continue ellбtбst nyъjtу egйszsйgьgyi szolgбltatуknбl dan fekvхbeteg-gyуgyintйzetek of Orszбgos Mentхszolgбlat, werknemers dolgoznak.Az egyйni йs tбrsas vбllalkozуkra en kцzforgalmъ gyуgyszertбrat szemйlyi rechten alapjбn mыkцdtetх gyуgyszerйszekre munkaszьneti de dag is niet йrvйnyes irбnyadу door de munkaszьneti dagen werkschema - нrtбk. De staatssecretaris van Volksgezondheid adviseert dat patiënten hun huisarts op 1 juni, de openingstijden van de apotheek en hun kantoor op dezelfde dag moeten voltooien.


Video: Verdwijnend Belgie (September 2021).