Aanbevelingen

Bescherm uw kind tegen meningokokken B meningitis. (X)


Van de vaccins die in ons land op de markt zijn, kan alleen Bexsero na 2 maanden worden gegeven om meningokokken B meningokokkenziekte te voorkomen, dat wil zeggen het kan bij zoveel mogelijk zuigelingen meningokokkenziekte voorkomen.

Van de vaccins die in ons land op de markt zijn, kan alleen Bexsero na 2 maanden worden gegeven om meningokokken B meningokokkenziekte te voorkomen, dat wil zeggen het kan bij zoveel mogelijk zuigelingen meningokokkenziekte voorkomen.1,2, De Bexsero Defensie werd in 2013 en vandaag geregistreerd in de Europese Unie toegepast in meer dan 35 landen wereldwijd.3Het vaccin is meer dan 5 jaar oud 20 miljoen doses is toegediend voor de preventie van meningokokken B meningitis.4September 2015 is van hem Het maakt ook deel uit van het nationale handhavingsprogramma van het Verenigd Koninkrijk het werd deze verdediging. Omdat het de valuta van cerebrale meningitis is Het is de grootste vóór 6 maanden, wordt aanbevolen om de vaccinlijn na 2-3 maanden te starten.5De Bexsero-basisvaccinellijn bestaat uit 2 of 3 vaccinsbovendien kan het, afhankelijk van de leeftijd, noodzakelijk zijn herinnering vaccinatie ook.6 Het aantal doses en de behoefte aan een boosterdosis zijn afhankelijk van de leeftijd waarop de eerste dosis wordt toegediend. Het vaccin en de exacte dosering kinderarts u kunt om gedetailleerde informatie vragen.

Elk vaccin, zoals Bexsero geproduceerd door GlaxoSmithKline (GSK), kan ook ongewenste bijwerkingen hebben, bijwerkingen die kunnen optreden na vaccinatie.7 Frequenties zijn gedefinieerd als: (1) / 10)

E / BEX / 0024/18
// OGYЙI eng. nummer: 47447-2 / 2018
// Datum van indiening van materiaal: 09/09/2018
Hivatkozбsok:
1 Bexsero-toepassing vóór 06 juni 2018 //www.ema.europa.eu/docs/hu_HU/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/002333/WC500137881.pdf
2 Trumen aanvragen //www.ema.europa.eu/docs/en_US/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/004051/WC500228995.pdf
3 Watson PS. Vaccin. 2016 10 februari; 34 (7): 875-80.
4 Bexsero doses verdeeld in maart 2015 tot september 2017 Data on File
5 METHODOLOGISCHE BRIEF VOOR INVAZNV MENINGOCOCCUSZIEKTE II., GEDETAILLEERDE UITGAVE, 2017
6 Bexsero-toepassing vóór 06 juni 2018 //www.ema.europa.eu/docs/hu_HU/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/002333/WC500137881.pdf
7 Bexsero-toepassing vóór 06 juni 2018 //www.ema.europa.eu/docs/hu_HU/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/002333/WC500137881.pdf


Video: Hoe werkt een vaccin? (November 2021).